Sense contingut… què venem?

La creació i el manteniment d’un bloc és, en aquest sentit, una necessitat per a qualsevol estratègia de posicionament a Internet.

Deu claus per a un bon posicionamient SEO

Cada dia hi ha més pàgines web i informació a Internet, fet que assenyala la importància de destacar perquè el nostre públic objectiu ens pugui trobar en els primers resultats.

Innovació compartida, un nou modelo de RSE

Manuel Escudero, director de Deusto Business School, acaba de publicar un interesante artículo con el título Pasando Página a la Responsabilidad Social de las emprensas (El País, 13/01/2013) en el que apuesta por el concepto de la “innovación compartida”.

Facebook vol els teus diners

El titular es, quizás, entre sensacionalista y obvio porque, ¿qué empresa no quiere poner en valor su trabajo y sacar el máximo provecho económico del mismo?