Data

Deu claus per a un bon posicionamient SEO
Cada dia hi ha més pàgines web i informació a Internet, fet que assenyala la importància de destacar perquè el nostre públic objectiu ens pugui trobar en els primers resultats.

Cada dia hi ha més pàgines web i informació a Internet, fet que assenyala la importància de destacar perquè el nostre públic objectiu ens pugui trobar en els primers resultats. Per això, l’estratègia de posicionament SEO (Search Engine Optimization) s’està convertint en un objectiu fonamental dins de l’estratègia de màrqueting de moltes empreses, que cada cop més volen tenir presència als cercadors de forma natural.

Aquest tipus de posicionament és idoni per a totes les empreses, però especialment per a aquelles que no disposen d’un ampli pressupost, ja que no cal invertir en mitjans. A més, està comprovat que té més credibilitat que el posicionament SEM. Els resultats d’aquest tipus de posicionament són efectius a mitjà/llarg termini, però aconsegueixen objectius molt importants, com ara augmentar el trànsit cap a la teva pàgina web de forma gradual, guanyar presència a Internet a través del branding o captar clients.

Com funcionen els motors de cerca

Hi ha milions de llocs webs, i cadascun amb les seves pròpies pàgines estructurals, de contingut i enllaços. Abans de posicionar-les els cercadors fan tres tasques bàsiques. Primer, rastregen la informació a través d’un programari especialitzat que visita i recull informació dels llocs web. D’aquesta manera, a més de descobrir nous enllaços i llocs, recol·lecten informació sobre cada pàgina que visiten.

El segon pas és la indexació. Aquí els motors de cerca saben quines paraules clau té cada lloc i les organitza segons certes paraules clau o temes. Una cosa semblant al mètode utilitzat en una biblioteca per trobar un llibre sobre un tema concret. La manera com el motor de cerca decideix quins resultats mostrar a un usuari depèn d’un algorisme o instruccions per qualificar els resultats. Per això, hi ha més de 200 factors que ordenen la informació dels índexs per mostrar els resultats més importants en fer una cerca.

I l’últim, el rànquing, que fa referència a la posició en què apareix una pàgina després de la cerca. L’algorisme que s’encarrega de la valoració i classificació dels llocs és la clau per posicionar-se. A causa de la seva actitud canviant, la base d’un bon posicionament és crear contingut de qualitat amb informació original, però també cal tenir en compte alguns factors on page i off page.

Factors per posicionar-se

La pregunta de tota empresa és: com es pot aconseguir un bon posicionament SEO? Hi ha una sèrie de factors que els cercadors tenen en compte a l’hora de posicionar una pàgina web tant a nivell on page com a off page. Aquests són alguns de la pròpia pàgina:

  • Elecció del domini: és important que el domini coincideixi amb la paraula clau de cerca i que no sigui massa llarg o difícil de recordar. A més, l’antiguitat també hi influeix, donant-li més importància i millor posicionament.
  • Tenir una URL amigable: és a dir, una URL amb paraules que existeixin i, si pot ser, que siguin les keywords de la nostra pàgina web.
  • Paraules clau: és imprecindible fer un estudi de paraules clau que ens ofereixin els millors resultats, però que també siguin les que buscarien els nostres usuaris.
  • Title i description: tant els títols com les descripcions són importants per atraure visites, ja que es mostren als resultats dels cercadors. Les descripcions han de ser breus i contenir la nostra paraules clau.
  • Velocitat de càrrega: si la pàgina trigui molt a carregar els usuaris abandonen la cerca i, a més, és penalitzat pels cercadors.
  • Arquitectura de la pàgina: una bona estructura ajudarà tant l’usuari a l’hora de navegar com els robots dels cercadors a l’hora d’indexar la pàgina.
  • Cotingut de qualitat: és molt important que el contingut de la pàgina web sigui de qualitat i únic, ja que es penalitza el contingut copiat duna altra pàgina o duplicat.
  • Breadcump: important que la pàgina tingui un rastre de molles que indiqui en tot moment a quina pagina ens trobem, cosa que millora el mapa web i ajuda els robots a rastrejar-nos.
  • Xarxes socials: distribuir el contingut a través de les xarxes socials és una bona tàctica per millorar-ne el posicionament.
  • Imatges: són importants per posicionar per la mida i les descripcions. Si la mida és excessiva trigarà a carregar-se i es penalitzarà.

Pel que fa als factors de fora del lloc web, els motors de cerca tenen en compte alguns factors com els enllaç entrants, la ubicació de la persona que busca o les penalitzacions.

Queda clara la importància de saber posicionar-se als cercadors d’Internet, però encara més a les tres primeres posicions dels resultats orgànics. I és que, com va revelar un estudi de la Universitat de Cornell, aquests tres resultats s’emporten el 79,63% de tots els clics dels usuaris.

Definitivament, si no estàs posicionat és com si no existís.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email