El video, un aliat de venda per a les empreses

En l’era digital en què vivim, el vídeo s’ha convertit en un dels mitjans més potents per a la promoció de productes i serveis. Tant els vídeos corporatius tradicionals com els vídeos en xarxes socials, com Instagram i TikTok, ofereixen un ampli ventall d’avantatges per a les empreses que busquen augmentar la seua presència en […]

TikTok també és per a les empreses

TikTok té en l’actualitat més de mil milions de persones usuàries actives al mes, en xifres corresponents a gener de 2023. Des de 2020, l’any del confinament, el seu creixement ha sigut exponencial i tot i que el perfil d’usuari és el de joves entre 18 i 24 anys (quasi un 40%), no podem afirmar, […]