Data

La intel·ligència artificial substituirà els periodistes?
ChatGPT i la intel·ligència artificial en general han estat un tema de debat en molts àmbits professionals, inclosos els mitjans de comunicació.

ChatGPT i la intel·ligència artificial en general han estat un tema de debat en molts àmbits professionals, inclosos els mitjans de comunicació. Hi ha algunes persones que creuen que la IA, com ChatGPT, pot substituir els periodistes i crear un futur en què la informació sigui generada completament per ordinadors.

No obstant això, aquesta visió és més aviat pessimista i no reflecteix la realitat completa de la situació actual. En primer lloc, cal tenir en compte que ChatGPT i altres models d’IA són només eines, no professionals. Encara requereixen la supervisió i la direcció humana per garantir la qualitat i la integritat de les notícies que generen.

A més a més, la tasca de ser periodista requereix més que només la recerca de dades i la generació de resums. Els periodistes investiguen, interpreten i expliquen informació complexa, oferint perspectives úniques i humans sobre els esdeveniments del món. Això és alguna cosa que ChatGPT i la IA en general no poden replicar.

En conclusió, ChatGPT i la IA en general poden ser una eina valuosa per als periodistes, ajudant-los a automatitzar algunes tasques repetitives i a augmentar la velocitat i l’eficiència en la recerca de dades. No obstant això, els periodistes no seran substituïts per aquesta tecnologia, ja que la tasca de ser periodista requereix habilitats i perspectives úniques que només els humans poden aportar. En lloc de veure ChatGPT com una amenaça, els periodistes haurien de veure-la com una oportunitat per treballar de forma més eficient i impactant.

I tu, què en penses? I, sobretot, què en penses si et diem que el text que acabes de llegir ha estat generat per ChatGPT i que gairebé no ha patit cap edició?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email